סרקואידוזיס לבבי 26.08.2020

סרקואידוזיס לבבי והסיכון להפרעות קצב חדריות

מחקר הראה כי סרקואידוזיס נקשר לעלייה בשיעורים של טכיקרדיות חדריות, שעלולות להשפיע על התחלואה הכוללת של המחלה והתמותה ממנה

סרקואידוזיס הינה מחלה רב-מערכתית נפוצה. עם זאת, ישנם מעט נתונים אפידמיולוגיים על סרקואידוזיס לבבי. נתונים על הקשר בין המחלה להפרעות קצב חדריות ולשיעורי התמותה הגבוהים.

במחקר נבדקו נתונים ממאגר מדגם האשפוז הלאומי (National Inpatient Sample) בשנים 2012–2014. אוכלוסיית היעד במחקר היתה מטופלים ששוחררו מאשפוזים שנקשרו לסרקואידוזיס. התוצא העיקרי היה אבחנה של טכיקרדיה חדרית (ventricular tachycardia = VT) באוכלוסיית סרקואידוזיס. התוצאים המשניים כללו את שיעורי הפרפור חדרים (ventricular fibrillation = VF) ודום לב.

ניתוחי תת קבוצות בוצעו כדי לבדוק את הקשר של VT עם משתנים קליניים פוטנציאליים אשר יכולים להוות גם כמשתנים מתערבים (confounding variables).

תוצאות המחקר הדגימו שמתוך 18,013,878 ביקורים רפואיים, נמצאו 46,289 (0.26%) מטופלים עם אבחנת סרקואידוזיס. VT ו-VF היו נפוצים יותר בקרב חולי סרקואידוזיס בהשוואה לאלה ללא אבחנה של סרקואידוזיס (2.29% לעומת 1.22%; p <0.001 ו-0.25% לעומת 0.21%; p <0.001, בהתאמה).

סרקואידוזיס נקשר גם לשכיחות גבוהה יותר של דום לב (0.72% לעומת 0.6%; p <0.001). בנוסף, באנליזה לא מתוקננת, כל המחלות רקע שנבדקו היו שכיחות יותר באופן משמעותי בקרב אלו עם סרקואידוזיס, כולל סוכרת (31.6% לעומת 21.25%; p <0.001), יתר לחץ דם (65.2% לעומת 51.74%; p <0.001), מחלת כליות כרונית (21.09% לעומת 14.02%; p <0.001), אי ספיקת לב (24.87% לעומת 15%; p <0.001) ותסמונת כלילית חריפה (4.32% לעומת 3.35%; p <0.001).

לסיכום, המחקר הנוכחי הראה כי סרקואידוזיס נקשר לעלייה בשיעורים של טכיקרדיות חדריות, אשר עלולות להשפיע על התחלואה הכוללת של המחלה והתמותה.

מקור: 

Salama A. et al. (2020), Cardiology Journal

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרקואידוזיס לבבי,  טכיקרדיה חדרית,  פרפור חדרי
תגובות