אקטזיה כלילית 03.11.2020

התרחבות עורקים כליליים מפושטת לעומת מוקדית והשוני בתוצאים קליניים

מחקר זה מצא שאקטזיית עורקים כליליים מפושטת היוותה גורם סיכון משמעותי יותר מאשר אקטזיית עורקים כליליים ממוקדת

אקטזיה של העורקים הכליליים (CAE) היא ממצא נדיר באנגיוגרפיה כלילית וקשורה לתוצאות קליניות גרועות יותר. על פי היקף הנגעים המורחבים, CAE מסווגת להרחבה מפושטת ומוקדית. ההבדל בתוצא הקליני בין שני הפנוטיפים הללו אינו ידוע.

מחקר עוקבה זה כלל מטופלים עם CAE שזוהו על ידי אנגיוגרפיה כלילית בין ינואר 2009 לדצמבר 2013. המעקב נמשך מדי שנה והתוצא העיקרי שנבדק היה אירועי לב וכלי דם משמעותיים (MACE) שהוגדרו כמוות קרדיווסקולרי או אוטם שריר הלב לא קטלני.

מודל קפלן-מאייר ומודל רגרסיית Cox שימשו להערכת התוצא הקליני בין קבוצת CAE מפושטת ובין קבוצת CAE מוקדית. התאמת ציון הנטייה, שקלול ציון הנטייה וניתוח תת קבוצה בוצעו כניתוח רגישות.

במחקר נכללו 595 אנשים, ביניהם 474 מטופלים עם CAE מפושטת ו-121 עם CAE ממוקדת. במהלך מעקב חציוני של 87 חודשים, מטופלים מקבוצת CAE מפושטת הראו שכיחות גבוהה יותר משמעותית של (MACE (13.3% לעומת 3.3%; סיכון יחסי 4.28; רווח בר-סמך 95%, 1.56-11.78; רמת מובהקות 0.005), כמו גם מוות קרדיווסקולרי (7.0% לעומת 1.7%; סיכון יחסי 4.41; רווח בר-סמך 95%, 1.06-18.39; רמת מובהקות 0.041).

שיעור הופעה גבוה יותר של MACE היה עקבי בניתוח משוקלל של ציון הנטייה והתאמה בין קבוצה וציון הנטייה. אותה מגמה של סיכון מוגבר ל-MACE בקבוצת CAE מפושטת הושגה גם בניתוח תת-קבוצתי.

מטופלים עם CAE מפושטת היו קשורים לסיכון מוגבר ל-MACE בהשוואה לאלה עם CAE ממוקדת. התרחבות מפושטת שנמצאת באנגיוגרפיה כלילית אמורה לקבל יותר תשומת לב מצד הרופאים.

מקור:

Cai. Z. Et al. (2020) International Journal of Cardiology 319(15): 20-25

נושאים קשורים:  מחקרים,  אקטזיה,  אנגיוגרפיה,  אוטם בשריר הלב
תגובות