ריפלוקס סינוס כלילי 05.11.2020

ריפלוקס סינוס כלילי לא תקין וזרימה איטית בעורקים הכליליים

במחקר נמצא קשר בין זרימה איטית כלילית לבין ריפלוקס סינוס כלילי, לצד קשר הפוך בין נוכחות של מסתם הסינוס הכלילי לבין זרימה כלילית איטית

מוניטור לב (צילום: אילוסטרציה)

הקשר בין זרימה איטית כלילית (CSF) לבין ריפלוקס סינוס כלילי (CS) לא נחקר בעבר. מחקר זה בדק את הקשר בין CSF ו-ריפלוקס CS לבין קיום מסתם הסינוס הכלילי (Thebesian valve). כמו כן, המחקר בדק את הקשר בין ריפלוקס CS לבין רמות annexin-V בסרום ורמות ICAM-1.

במחקר זה, החולים חולקו לשתי קבוצות: קבוצת ה-CSF שכללה 13 משתתפים וקבוצת הבקרה שכללה שבעה משתתפים. פרמטרים של זרימת CS ונוכחות מסתם הסינוס הכלילי הוערכו על ידי תהודה מגנטית לבבית (CMR). כן נמדדו רמות ICAM-1 בסרום ו-nnexin-V.

נפח הזרימה החוזרת (regurgitation) ופרקציית הזרימה החוזרת, שהיוו אינדיקטורים לזרימת ריפלוקס ב-CS, היו גבוהים יותר בקבוצת ה-CSF מאשר בקבוצת הביקורת (רמת מובהקות 0.039 ורמת מובהקות 0.019 בהתאמה).

בקבוצת ה-CSF נצפו פחות מסתמי סינוס כלילי מאשר בקבוצת הביקורת (רמת מובהקות 0.022). יתר על כן, נמצא קשר חיובי בין נפח הזרימה החוזרת ופרקציית הזרימה החוזרת לבין רמות annexin-V בסרום (רמת מובהקות < 0.001 ורמת מובהקות < 0.001 בתאמה). כמו כן נמצא קשר חיובי בין נפח הזרימה החוזרת ופרקציית הזרימה החוזרת לבין רמות ICAM-1 (רמת מובהקות < 0.001 ורמת מובהקות< 0.001 בתאמה).

מחקר זה חשף את הקשר המשמעותי בין CSF לזרימת ריפלוקס ב-CS. העובדה שלמטופלים בקבוצת ה-CSF יש נוכחות נמוכה של מסתמים כליליים מרמזת על חשיבות המסתם במניעת זרימה לאחור מהווריד הכלילי.

מתאם חיובי בין רמות ICAM-1 בסרום ורמות annexin-V לבין נפח הזרימה החוזרת ופרקציית הזרימה החוזרת מצביע על כך שאחרי סף מסוים יש להחשיב ריפלוקס CS כמצב לא תקין.

מקור: 

Aksit. E. Et al. (2020) 319(15): 26-31 International Journal of Cardiology

נושאים קשורים:  מחקרים,  זרימה איטית כלילית,  ריפלוקס סינוס כלילי,  תהודה מגנטית לבבית
תגובות