בדיקה של כותרת 2

כחודשיים וחצי לאחר שהכריזה על ממשק פשוט ונגיש יותר להגדרות פרטיות, הודיעה פייסבוק אמש כי תאפשר לבצע את השינויים גם באמצעות האתר הסלולרי, על ידי כניסה ל-m.facebook.com/privacy. המשתמשים יכולים לבחור את הגדרות ברירות המחדל שמציעה פייסבוק באמצעות המכשיר הנייד ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י מסר, כי נתוני הדוח מדאיגים מאוד, וכי הם מצביעים על אוזלת ידה של המדינה בכל הקשור לכוח האדם הרפואי המועסק בשורותיה. ההסתדרות הרפואית מתריעה ההסתדרות הרפואית מתריעה זה שנים מפני המחסור המתגבר ברופאים, אך עד עתה התייחסה המדינה בשאננות יתר לנושא. לפי נתוני משרד הבריאות, יש ירידה במספר הרישיונות החדשים לרופאים כתוצאה מהירידה בעלייה ובשל פרישת רופאים לגמלאות. אחוז הרופאים מתחת לגיל 45 במגמת ירידה: 28% בסוף 2009, לעומת 37% בשנת 2000. ד"ר אידלמן ציין, כי מספר הרופאים המטפלים בחולים בפועל, קטן אף יותר מנתוני משרד הבריאות, שכן רופאים לא מעטים עזבו את העבודה הקלינית וחלקם עברו לעבוד במשרה חלקית. לדבריו, בעוד שבמדינות הוותיקות באיחוד האירופאי אנו עדים לעלייה שחלה בשנים האחרונות במספר הרופאים החדשים: מ-9 רופאים ל-10 רופאים חדשים לכל 100,000 נפש - הרי שבישראל מסיימים את לימודיהם בכל שנה רק 4 רופאים לכל 100,000 איש. ד"ר אידלמן ציין, כי צפויה פגיעה קשה במערכת הבריאות הציבורית בשל זליגת רופאים לרפואה הפרטית, המציעה תנאים משופרים לאין ערוך. קיימת גם סכנה כי מדינות במערב – המתמודדות אף הן עם מחסור ברופאים - יציעו לרופאים ישראלים הנהנים ממוניטין בינלאומיים, תנאים משופרים, וכי נהיה עדים לבריחת מוחות. על המדינה לפעול במרץ לדעת יו"ר הר"י, על המדינה לפעול במרץ כדי לפתור את בעיית המחסור האקוטי ברופאים. בין היתר, יש לשפר את שכרם ותנאי עבודתם של הרופאים – בייחוד בפריפריה ומקצועות הרפואיים במצוקה - ולהגדיל משמעותית את תקני הרופאים בבתי החולים. הר"י תעמיד דרישות אלה במרכז המשא ומתן על חידוש ההסכם הקיבוצי בין הרופאים למעסיקים. "חולים בארץ נפגעים עקב מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות, מתן טיפולים רפואיים במסדרונות, ותופעת 'המיטה המסתובבת', בה משוחררים חולים מבית החולים לפני שהושלם למעשה תהליך הבירור והאבחון". כך אמר מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, בכינוס חירום שנערך היום על ידי ההסתדרות הרפואית (הר"י) והאיגוד לרפואה פנימית. ד"ר גמזו התריע כי מחלקות פנימיות נסגרות בשל מחסור ברופאים, העוזבים את התחום, בשל תנאי העבודה הבעייתיים. ד"ר גמזו סבור כי הפתרון לשבירת המעגל הסגור של מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות ונטישת רופאים את המקצוע, היא תוספת מיטות, תוספת תקנים, ושיפור תנאי העבודה של הרופאים במחלקות. לדבריו, "למרות הטענות באוצר לפיהן אפשר לפתור את הבעיה בתחליפי אשפוז בקהילה – אי אפשר בלי להוסיף מיטות למערכת הפנימית. כמנכ"ל משרד הבריאות, לא אסכים שלא יוסיפו מיטות למחלקות הפנימיות". יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר לאוניד אידלמן, התריע כי המצב בשטח בלתי נסבל. "אם בעבר היינו רגילים לעומס במחלקות הפנימיות בחורף – הרי עכשיו התוכנית של האוצר לייבש את מערכת הבריאות באה לביטוי כבר בחודשי הקיץ, והמחלקות מלאות עד אפס מקום. חולים במסדרון מאושפזים בתנאים תת אנושיים, ואין אפשרות לתת להם טיפול".

בדיקה2 של כותרת2

כחודשיים וחצי לאחר שהכריזה על ממשק פשוט ונגיש יותר להגדרות פרטיות, הודיעה פייסבוק אמש כי תאפשר לבצע את השינויים גם באמצעות האתר הסלולרי, על ידי כניסה ל-m.facebook.com/privacy. המשתמשים יכולים לבחור את הגדרות ברירות המחדל שמציעה פייסבוק באמצעות המכשיר הנייד ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י מסר, כי נתוני הדוח מדאיגים מאוד, וכי הם מצביעים על אוזלת ידה של המדינה בכל הקשור לכוח האדם הרפואי המועסק בשורותיה. כותרת ביניים תופיע בצורה כזו ההסתדרות הרפואית מתריעה זה שנים מפני המחסור המתגבר ברופאים, אך עד עתה התייחסה המדינה בשאננות יתר לנושא. לפי נתוני משרד הבריאות, יש ירידה במספר הרישיונות החדשים לרופאים כתוצאה מהירידה בעלייה ובשל פרישת רופאים לגמלאות. אחוז הרופאים מתחת לגיל 45 במגמת ירידה: 28% בסוף 2009, לעומת 37% בשנת 2000. ד"ר אידלמן ציין, כי מספר הרופאים המטפלים בחולים בפועל, קטן אף יותר מנתוני משרד הבריאות, שכן רופאים לא מעטים עזבו את העבודה הקלינית וחלקם עברו לעבוד במשרה חלקית. לדבריו, בעוד שבמדינות הוותיקות באיחוד האירופאי אנו עדים לעלייה שחלה בשנים האחרונות במספר הרופאים החדשים: מ-9 רופאים ל-10 רופאים חדשים לכל 100,000 נפש - הרי שבישראל מסיימים את לימודיהם בכל שנה רק 4 רופאים לכל 100,000 איש. ד"ר אידלמן ציין, כי צפויה פגיעה קשה במערכת הבריאות הציבורית בשל זליגת רופאים לרפואה הפרטית, המציעה תנאים משופרים לאין ערוך. קיימת גם סכנה כי מדינות במערב – המתמודדות אף הן עם מחסור ברופאים - יציעו לרופאים ישראלים הנהנים ממוניטין בינלאומיים, תנאים משופרים, וכי נהיה עדים לבריחת מוחות. על המדינה לפעול במרץ לדעת יו"ר הר"י, על המדינה לפעול במרץ כדי לפתור את בעיית המחסור האקוטי ברופאים. בין היתר, יש לשפר את שכרם ותנאי עבודתם של הרופאים – בייחוד בפריפריה ומקצועות הרפואיים במצוקה - ולהגדיל משמעותית את תקני הרופאים בבתי החולים. הר"י תעמיד דרישות אלה במרכז המשא ומתן על חידוש ההסכם הקיבוצי בין הרופאים למעסיקים. "חולים בארץ נפגעים עקב מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות, מתן טיפולים רפואיים במסדרונות, ותופעת 'המיטה המסתובבת', בה משוחררים חולים מבית החולים לפני שהושלם למעשה תהליך הבירור והאבחון". כך אמר מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, בכינוס חירום שנערך היום על ידי ההסתדרות הרפואית (הר"י) והאיגוד לרפואה פנימית. ד"ר גמזו התריע כי מחלקות פנימיות נסגרות בשל מחסור ברופאים, העוזבים את התחום, בשל תנאי העבודה הבעייתיים. ד"ר גמזו סבור כי הפתרון לשבירת המעגל הסגור של מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות ונטישת רופאים את המקצוע, היא תוספת מיטות, תוספת תקנים, ושיפור תנאי העבודה של הרופאים במחלקות. לדבריו, "למרות הטענות באוצר לפיהן אפשר לפתור את הבעיה בתחליפי אשפוז בקהילה – אי אפשר בלי להוסיף מיטות למערכת הפנימית. כמנכ"ל משרד הבריאות, לא אסכים שלא יוסיפו מיטות למחלקות הפנימיות". יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר לאוניד אידלמן, התריע כי המצב בשטח בלתי נסבל. "אם בעבר היינו רגילים לעומס במחלקות הפנימיות בחורף – הרי עכשיו התוכנית של האוצר לייבש את מערכת הבריאות באה לביטוי כבר בחודשי הקיץ, והמחלקות מלאות עד אפס מקום. חולים במסדרון מאושפזים בתנאים תת אנושיים, ואין אפשרות לתת להם טיפול".

כחודשיים וחצי לאחר שהכריזה על ממשק פשוט ונגיש יותר להגדרות פרטיות, הודיעה פייסבוק אמש כי תאפשר לבצע את השינויים גם באמצעות האתר הסלולרי, על ידי כניסה ל-m.facebook.com/privacy. המשתמשים יכולים לבחור את הגדרות ברירות המחדל שמציעה פייסבוק באמצעות המכשיר הנייד ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר הר"י מסר, כי נתוני הדוח מדאיגים מאוד, וכי הם מצביעים על אוזלת ידה של המדינה בכל הקשור לכוח האדם הרפואי המועסק בשורותיה. ההסתדרות הרפואית מתריעה ההסתדרות הרפואית מתריעה זה שנים מפני המחסור המתגבר ברופאים, אך עד עתה התייחסה המדינה בשאננות יתר לנושא. לפי נתוני משרד הבריאות, יש ירידה במספר הרישיונות החדשים לרופאים כתוצאה מהירידה בעלייה ובשל פרישת רופאים לגמלאות. אחוז הרופאים מתחת לגיל 45 במגמת ירידה: 28% בסוף 2009, לעומת 37% בשנת 2000. ד"ר אידלמן ציין, כי מספר הרופאים המטפלים בחולים בפועל, קטן אף יותר מנתוני משרד הבריאות, שכן רופאים לא מעטים עזבו את העבודה הקלינית וחלקם עברו לעבוד במשרה חלקית. לדבריו, בעוד שבמדינות הוותיקות באיחוד האירופאי אנו עדים לעלייה שחלה בשנים האחרונות במספר הרופאים החדשים: מ-9 רופאים ל-10 רופאים חדשים לכל 100,000 נפש - הרי שבישראל מסיימים את לימודיהם בכל שנה רק 4 רופאים לכל 100,000 איש. ד"ר אידלמן ציין, כי צפויה פגיעה קשה במערכת הבריאות הציבורית בשל זליגת רופאים לרפואה הפרטית, המציעה תנאים משופרים לאין ערוך. קיימת גם סכנה כי מדינות במערב – המתמודדות אף הן עם מחסור ברופאים - יציעו לרופאים ישראלים הנהנים ממוניטין בינלאומיים, תנאים משופרים, וכי נהיה עדים לבריחת מוחות. תת כותרת תופיע כך לדעת יו"ר הר"י, על המדינה לפעול במרץ כדי לפתור את בעיית המחסור האקוטי ברופאים. בין היתר, יש לשפר את שכרם ותנאי עבודתם של הרופאים – בייחוד בפריפריה ומקצועות הרפואיים במצוקה - ולהגדיל משמעותית את תקני הרופאים בבתי החולים. הר"י תעמיד דרישות אלה במרכז המשא ומתן על חידוש ההסכם הקיבוצי בין הרופאים למעסיקים. "חולים בארץ נפגעים עקב מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות, מתן טיפולים רפואיים במסדרונות, ותופעת 'המיטה המסתובבת', בה משוחררים חולים מבית החולים לפני שהושלם למעשה תהליך הבירור והאבחון". כך אמר מנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר רוני גמזו, בכינוס חירום שנערך היום על ידי ההסתדרות הרפואית (הר"י) והאיגוד לרפואה פנימית. ד"ר גמזו התריע כי מחלקות פנימיות נסגרות בשל מחסור ברופאים, העוזבים את התחום, בשל תנאי העבודה הבעייתיים. ד"ר גמזו סבור כי הפתרון לשבירת המעגל הסגור של מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות ונטישת רופאים את המקצוע, היא תוספת מיטות, תוספת תקנים, ושיפור תנאי העבודה של הרופאים במחלקות. לדבריו, "למרות הטענות באוצר לפיהן אפשר לפתור את הבעיה בתחליפי אשפוז בקהילה – אי אפשר בלי להוסיף מיטות למערכת הפנימית. כמנכ"ל משרד הבריאות, לא אסכים שלא יוסיפו מיטות למחלקות הפנימיות". יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר לאוניד אידלמן, התריע כי המצב בשטח בלתי נסבל. "אם בעבר היינו רגילים לעומס במחלקות הפנימיות בחורף – הרי עכשיו התוכנית של האוצר לייבש את מערכת הבריאות באה לביטוי כבר בחודשי הקיץ, והמחלקות מלאות עד אפס מקום. חולים במסדרון מאושפזים בתנאים תת אנושיים, ואין אפשרות לתת להם טיפול".

ביבליוגרפיה

  1. [Guideline] Saslow D, Castle PE, Cox JT, Davey DD, Einstein MH, Ferris DG. American Cancer Society Guideline for human papillomavirus (HPV) vaccine use to prevent cervical cancer and its precursors. CA Cancer J Clin. Jan-Feb 2007;57(1):7-28. [Medline].
  2. Best Evidence] Garland SM, Ault KA, Gall SA, Paavonen J, Sings HL, Ciprero KL, et al. Pregnancy and infant outcomes in the clinical trials of a human papillomavirus type 6/11/16/18 vaccine: a combined analysis of five randomized controlled trials. Obstet Gynecol. Dec 2009;114(6):1179-88. [Medline].
  3. [Best Evidence] Lu B, Wu Y, Nielson CM, Flores R, Abrahamsen M, Papenfuss M, et al. Factors associated with acquisition and clearance of human papillomavirus infection in a cohort of US men: a prospective study. J Infect Dis. Feb 1 2009;199(3):362-71. [Medline].